top of page

Wij zijn Pioneers for Change


Wij maken een verschil door met een open blik, moed en compassie naar onszelf, elkaar en de wereld om ons heen te kijken. Het is tijd voor een nieuw verhaal.

De toekomst overkomt ons niet zomaar, we creëren haar door wat we doen én wat we laten. Laten we daarom wat vaker vertragen en zorgvuldiger nadenken over de vraag:

in wat voor een wereld wij eigenlijk willen leven?

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om een nieuwe aanpak. Zoals een van de bekendste pioniers van  de vorige eeuw het verwoorde: “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them” - Albert Einstein

Om tot nieuwe oplossingen te komen moeten we kritisch nadenken. Leren kijken door een andere bril, vanuit nieuwe perspectieven. Met de ogen van pioniers. Want als geen ander zijn pioniers in staat om de weg voor te bereiden. Om nieuwe wegen en olifantenpaadjes te zien, daar waar anderen zich blindstaren op voortkabbelende beekjes of de gebaande paden.

Technologische ontwikkelingen veranderen de manier waarop we met elkaar samenleven en werken in razend tempo. En bestaande economische systemen en organisatiestructuren staan onder grote druk. We moeten terug naar de kern en bestaande systemen herzien en herdefiniëren.

Complexe mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en de impact van AI vallen niet binnen één domein. Het zijn interdisciplinaire vraagstukken die vragen om nieuwe manieren van kijken, handelen én leren.

Wij geloven dat we door onze kennis te verbreden, discussies te verdiepen en creativiteit en aanpassingsvermogen te trainen, beter in staat zijn om dwarsverbanden te zien en begrijpen. En we zo de wereld een beetje mooier kunnen maken.

We moeten leren omgaan met verandering als enige constante. Om richting te geven in deze bewogen tijden en de goede dingen te blijven doen, moeten we focussen op wendbaarheid: ons openstellen, onderlinge relaties verkennen, nieuwe vaardigheden leren en kennis verbreden. Aanpassingsvermogen, compassie, verbeeldingskracht, lef en creativiteit zijn belangrijker dan ooit. En we moeten meer samen doen. Omdat we vertrouwen op de wijsheid van het collectief.


Wij staan voor positieve verandering
Wij willen een golf van positieve verandering inzetten en samen vormgeven aan een nieuwe wereld, waarin technologie, duurzaamheid, natuur en innovatie verweven zijn en de menselijke maat het uitgangspunt is.

Be the change you want to see in the world.
Unleash the pioneer in you.

manifest gradient - banner (1).png

manifest

bottom of page