top of page

Burgerberaad voor het klimaat

In de zoektocht naar hoe we handen en voeten moeten geven aan democratische vernieuwing is het burgerberaad een hot topic. Ook in Nederland wordt met het idee geflirt en ligt er een voorstel om het in te zetten voor klimaatbeleid.


Trouw sprak onder andere met Eva Rovers: “In een klimaatberaad praten ook mensen mee die twijfelen, die nu behoren tot de zwijgende meerderheid.”

Juist die groep, die niet ‘ja’ of ‘nee’ roept zou met handreikingen en compromissen op de proppen kunnen komen, is de hoop. Bijvoorbeeld: wel windmolens, maar niet te hoog. Of: wel gasloze wonen, mits de vervangende energiebron duurzaam uit de bodem komt.

Daarnaast benoemt Eva het belang van de goede verwachtingen wekken. “Een middenweg is nodig”, zegt Rovers van het Bureau Burgerberaad. “Bied deelnemers meer dan de belofte: we gaan naar uw inbreng kijken, maar wek ook niet de indruk dat de politiek wensen integraal zal overnemen.”


Comments


bottom of page