top of page

Vier perspectieven op transitiedenken en doen

Bijgewerkt op: 11 feb. 2021

"Transitie, kantelpunt, systeemverandering... begrippen die niet alleen deze week te horen zijn maar steeds vaker opduiken, bijvoorbeeld in strategieën van overheid en bedrijfsleven. En niet alleen in het kader van circulaire economie maar ook als het gaat over energievoorziening, mobiliteit of landbouw."Het Groene Brein vergelijkt in hun 'white paper' vier Nederlandse perspectieven op transitiedenken.

1) transitiemanagement is meer een soort filosofie op basis van transitietheorie, 2) innovatiesystemen focust zich op de vraag hoe innovaties succesvoller kunnen worden gemaakt zodat ze bijdragen aan systeemverandering, 3) duurzame markttransformatie richt zich op de verduurzaming van een (deel)sector en bij 4) Small Wins wordt er gefocust op dat wat goed gaat en al die kleine stapjes brengen samen systeemverandering.

Comments


bottom of page